MEDICINA i ARQUITECTURA BARCELONA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Mèdic d'Otopèdia del Dr. Hermini Castells

 

Clínica Quirúrgica del Dr. Lluís Tomàs

Rutes

El carrer de la salut: passatge Mercader

 

Aquesta és una ruta centrada a l’Eixample barceloní que planteja un breu recorregut per un únic carrer en el que es van concentrar un conjunt de clíniques, a partir del primer projecte de la clínica del Dr. S. Cardenal. La bona imatge pública de les innovacions introduïdes en matèria quirúrgica facilitaren la instal·lació de diverses clíniques al carrer, tot convertint-lo en el primer terç del segle XX en un veritable carrer de la salut.

1. Clínica Odontològica del Dr. Jeroni Carol

(Passatge Mercader, 1-3)

2. Institut Mèdic d’Ortopèdia del Dr. Hermini Castells

(Passatge Mercader, 7-9)

3. Clínica oto-rino-lanringològica del Dr. Lluís Vila d’Abadal

(Passatge Mercader, 11)

4. Clinicum Casa de Curación Quirúgica del Dr. Salvador Cardenal

(Passatge Mercader, 13-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Clínica Quirúrgica del Dr. Lluís Tomàs

Passatge Mercader, 17